Zamówienie krok po kroku

Krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • Zapisać się na Newsletter

 

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj :  https://cavalleriatoscana.pl/pl/i/Regulamin/3

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

 

1.       Utworzenie Konta


1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego  https://cavalleriatoscana.pl/pl/reg w Formularzu Rejestracji podać następujące dane: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2.  Następnie należy kliknąć pole „ Zarejestruj”i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

 

2.       Złożenie Zamówienia


2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja terminie dostawy. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien po wyborze kolejno koloru i rozmiaru, kliknąć pole „ do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient chcąc kontynuować składanie Zamówienia klika w zakładce "koszyk" opcję "zamawiam"

2.4. Następnie należy kliknąć pole „ Zamówienie” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.

2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swoją nazwy użytkownika i hasło do Konta oraz klika pole „ Zaloguj.

2.4.2. Klient, który nie posiada Konta podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy, miasto, adres, kraj oraz numer telefonu kontaktowego. Następnie klika pole „ Podsumowanie"

2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której ma podgląd swoich danych lub możliwość ich zmiany. Dodatkowo Klient ma możliwość podania kodu kuponu rabatowego.

2.6. Następnie należy kliknąć pole „ Następny” i Klient zostaje przekierowany na strony Sklepu Internetowego na których wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.7. Następnie należy kliknąć pole „ Następny” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się możliwość dodania uwag do Zamówienia oraz podsumowanie składanego Zamówienia, tj.:

2.7.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.7.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.7.3. Wybrany sposób dostawy wraz z informacją o czasie kompletowania.

2.7.4. Wybrany sposób płatności.

2.7.5. Adres dostawy.

2.7.6. Ewentualne uwagi do Zamówienia.

2.8. Następnie należy kliknąć pole „ Potwierdzam zakup ” i na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link potwierdzający chęć złożenia Zamówienia (wraz z jego podsumowaniem) – należy kliknąć na nadesłany link i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone i przyjęte do realizacji – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz jednocześnie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

3.       Newsletter


3.1.         Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „ Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i kliknąć pole „ Wyślij ” po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu do listy dystrybucyjnej Newslettera. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

 

4.       Informacje dodatkowe


4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ Złóż zamówienie ” w pkt. 2.8. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „ Pokaż szczegóły ” w zakładce dot. koszyka i zmianie danej pozycji składanego Zamówienia.

4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres biuro@salonkonskiswiat.pl.

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl